Zakończenie roku

Kategoria: Informacje

ŚWIADECTWA PROMOCYJNE wydawane będą uczniom indywidualnie przez nauczycieli instrumentalistów w piątek 25 czerwca 2021 r. Uczniom niepełnoletnim może towarzyszyć jeden rodzic.

Świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły wydawać będzie absolwentom dyrektor w godz. 15:00-18:00 w sali nr 4. Prosimy o przyniesienie własnego przyboru do pisania, bo odbiór świadectwa/dyplomu należy pokwitować.

Przypominamy o:

  • obowiązku noszenia maseczek w budynku szkoły,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły,
  • unikaniu gromadzenia się – należy zachowywać odległość 1,5 m od innych osób.

Udostępnij