Wyniki rekrutacji

Kategoria: Rekrutacja

Nabór do klas pierwszych szkoły muzycznej I stopnia

Listy osób przyjętych oraz nieprzyjętych (z powodu braku miejsc) zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły w dniu 2 sierpnia 2022 r.


Nabór do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia

Lista osób przyjętych zostanie upubliczniona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły w dniu 29 lipca 2022 r.


Wyniki naboru do klas wyższych niż pierwsza

Wyniki przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły w dniu 5 lipca 2022 r.

Udostępnij