Wracamy do szkoły!

Kategoria: Informacje

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 31 maja 2021 r. wszystkie zajęcia indywidualne, zbiorowe oraz zespołowe odbywać się będą w budynku szkoły. Długo na to czekaliśmy…

Najważniejsze zasady bezpiecznego pobytu uczniów w szkole to:

  • pozostanie w domu w przypadku objawów takich jak gorączka, suchy kaszel, uczucie zmęczenia, ból mięśni i stawów, utrata węchu i smaku, wysypka, a także w przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją ucznia lub jego domowników
  • do szkoły i na lekcje uczniowie wchodzą samodzielnie – obecność rodziców w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum
  • obowiązek noszenia maseczki w korytarzach i wszystkich przestrzeniach wspólnych
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, częste mycie rąk – przed i pomiędzy lekcjami, a także po ich zakończeniu
  • zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób, unikanie gromadzenia się
  • ograniczenie czasu przebywania uczniów w szkole – przychodzenie na krótko przed zajęciami i wychodzenie ze szkoły zaraz po ich zakończeniu

Plany zajęć

  • bez zmian pozostają plany zajęć zbiorowych – dostępne pod tym >>linkiem<<
  • terminy lekcji indywidualnych zostały ustalone z nauczycielami instrumentu
  • organizacja pracy dużych zespołów (chór, orkiestra) ustalana będzie przez nauczycieli prowadzących i ogłaszana na bieżąco w Teams oraz dzienniku

Do zobaczenia w szkole!

Agnieszka Berest – dyrektor

Udostępnij