Ważna informacja dla uczniów klasy II/II st.

Kategoria: Informacje

Wszyscy uczniowie klas drugich szkół muzycznych II stopnia w całej Polsce objęci są w tym roku szkolnym badaniem jakości kształcenia artystycznego, które przeprowadza Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – instytucja reprezentująca organ prowadzący szkołę.

Tegoroczne badanie odbędzie się dnia 17 maja 2022 r. o godz. 16:30 w sali nr 4. Będzie to pisemny test z przedmiotu: zasady muzyki z elementami edycji nut, trwający 45 minut. W teście znajdą się zadania zgodne z realizowaną w szkole podstawą programową.
Udział w teście jest dla uczniów obowiązkowy, ale zadania rozwiązywane są anonimowo i wynik testu nie będzie miał wpływu na oceny uzyskiwane w szkole.

Prosimy o obecność uczniów w szkole 15 minut przed rozpoczęciem testu (o godz. 16:15). Należy mieć ze sobą dwa ołówki i gumkę oraz pozytywne nastawienie!

Trzymamy kciuki! 🙂

Udostępnij