Ważna informacja dla uczniów klas VI/6 oraz IV/4 szkoły I stopnia

Kategoria: Informacje

Wszyscy uczniowie klas kończących w tym roku szkolnym szkołę muzyczną I stopnia objęci są badaniem jakości kształcenia artystycznego, które przeprowadza Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – instytucja reprezentująca organ prowadzący szkołę.

Tegoroczne badanie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022 r. o godz. 16:30 w Auli szkoły. Będzie to pisemny test z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu i audycje muzyczne, trwający 60 minut. W teście znajdą się zadania teoretyczne i słuchowe, zgodne z realizowaną w szkole podstawą programową.
Udział w teście jest dla uczniów obowiązkowy, ale zadania rozwiązywane są anonimowo i wynik testu nie będzie miał wpływu na oceny uzyskiwane w szkole.

Prosimy o obecność uczniów w szkole 15 minut przed rozpoczęciem testu (o godz. 16:15). Należy mieć ze sobą dwa ołówki i gumkę oraz pozytywne nastawienie!

Trzymamy kciuki! 🙂

Udostępnij