VI Głogowski Konkurs Trębaczy

Kategoria: Konkursy

Uczniów klasy trąbki szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski zapraszamy do wzięcia udziału w VI Głogowskim Konkursie Trębaczy. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest wpisany do wykazu konkursów rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Jest to aktualna wersja, zatwierdzona przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany dokonane w styczniu 2021 r.

GKT_regulamin konkursu 2021

ZGŁOSZENIE NA KONKURS – link do formularza elektronicznego (aktywny od 1 marca 2021 r.)
Szanowni Państwo!
Przyjęcie kolejnych zgłoszeń przekracza nasze możliwości organizacyjne – formularz został zablokowany 11 marca 2021 r. przy stanie 130 zgłoszonych uczestników. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych (.pdf) – plik należy pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie skan dokumentu przekazać w trakcie wypełniania zgłoszenia

Aktualne informacje związane z organizacją VI Głogowskiego Konkursu Trębaczy:

·    w porozumieniu z Centrum Edukacji Artystycznej podjęliśmy decyzję o realizacji konkursu w formule hybrydowej – prezentacje uczestników oceniane będą na podstawie przekazanych nam nagrań audio-wideo

·    formularz zgłoszenia będzie aktywny w okresie 1-25 marca 2021 r., możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników, o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń

·   informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana uczestnikom najpóźniej w dniu 31 marca 2021 r.

·     nagrania będzie można nam udostępniać do 15 kwietnia 2021 r. (instrukcję, jak przekazać nagranie, uczestnik otrzyma wraz z informacją o zakwalifikowaniu do konkursu),

·     wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 kwietnia 2021 r.

Pytania związane z organizacją konkursu w formule hybrydowej prosimy kierować na adres gkt@muzyczna.glogow.pl

Liczymy na zainteresowanie konkursem oraz mamy nadzieję na wysoką jakość artystyczną nadesłanych prezentacji konkursowych!

Udostępnij