Termomodernizacja

Budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie został objęty projektem pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

Prace związane z realizacja projektu w naszej szkole zostały przeprowadzone w 2018 roku.