Szkoła muzyczna II stopnia

Naukę w klasie pierwszej może rozpocząć kandydat w wieku od 10 do 23 lat.

Dla kandydatów do nauki w szkole II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny obejmujący:
  • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

Wymagania programowe i forma przeprowadzenia egzaminu wstępnego na rok szkolny 2022/2023
EGZAMINY WSTĘPNE - wymagania

Kandydaci do klas wyższych niż pierwsza przyjmowani są na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, pozwalającego określić czy poziom wiedzy i umiejętności kandydata jest odpowiedni do poziomu programowego klasy, o przyjęcie do której się ubiega.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pocztą e-mail: od 20 kwietnia do 4 czerwca 2022 r.
  • dostarczenie oryginału wniosku z załączonym zaświadczeniem lekarskim: najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego
  • egzaminy wstępne dla kandydatów do klasy pierwszej: 13-15 czerwca 2022 r. (indywidualny termin zostanie ustalony przez szkołę i podany kandydatowi najpóźniej 7 dni przed egzaminem)
  • egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza: 13-15 czerwca 2022 r.
  • ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: 21 czerwca 2022 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: do 5 sierpnia 2022 r.
DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE - do szkoły muzycznej II stopnia

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać jego skan lub zdjęcie na adres: sekretariat@muzyczna.glogow.pl
Oryginał wniosku należy przynieść do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) w dniu wyznaczonego przez szkołę egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego

WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO


WIĘCEJ INFORMACJI:

strona BIP