Szkoła muzyczna II stopnia

Naukę w klasie pierwszej może rozpocząć kandydat w wieku od 10 do 23 lat.

Dla kandydatów do nauki w szkole II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny obejmujący:
  • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

UWAGA! W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia egzamin wstępny obejmuje wyłącznie wykonanie utworów muzycznych (nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej).

Kandydaci do klas wyższych niż pierwsza przyjmowani są na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, pozwalającego określić czy poziom wiedzy i umiejętności kandydata jest odpowiedni do poziomu programowego klasy, o przyjęcie do której się ubiega.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pocztą e-mail: do 31 maja 2021 r.
  • dostarczenie oryginału wniosku z załączonym zaświadczeniem lekarskim: w dniu egzaminu wstępnego
  • egzamin wstępny dla kandydatów do klasy pierwszej: między 10 a 19 czerwca 2021 r. (indywidualny termin zostanie ustalony przez szkołę i podany kandydatowi najpóźniej 7 dni przed egzaminem)
  • egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza: między 10 a 19 czerwca 2021 r.
  • ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: do 24 czerwca 2021 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: do 5 sierpnia 2021 r.
DO POBRANIA:

INFORMATOR - szkoła II stopnia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE - do szkoły muzycznej II stopnia

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać jego skan lub zdjęcie na adres: [email protected]
Oryginał wniosku należy przynieść do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) w dniu wyznaczonego przez szkołę egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego

WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO