Szkoła muzyczna I stopnia

Naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko w wieku szkolnym (7-16 lat).
W przypadku dzieci w wieku 6 lat, obowiązują dodatkowe warunki (szczegóły poniżej).

Wyboru kandydatów do nauki w szkole I stopnia dokonujemy poprzez badanie przydatności do nauki w szkole muzycznej. Badanie przeprowadza komisja rekrutacyjna złożona z nauczycieli szkoły.

Sprawdzamy:

 • słuch muzyczny - powtarzanie krótkich melodii, określanie dźwięków wysokich i niskich, określanie ilości słyszanych dźwięków,
 • poczucie rytmu - powtarzanie usłyszanego rytmu,
 • umiejętność zaśpiewania przygotowanej przez kandydata piosenki,
 • predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie – koordynacja ruchowa, elastyczność ręki, sprawność palców, prawidłowa postawa ciała, możliwości oddechowe (w przypadku instrumentów dętych).

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pocztą e-mail: od 14 marca do 10 maja 2022 r.
 • dostarczenie oryginału wniosku z załączonym zaświadczeniem lekarskim: w dniu badania przydatności
 • badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej: między 16 a 31 maja 2022 r. (indywidualny termin zostanie ustalony przez szkołę i podany kandydatowi najpóźniej 7 dni przed badaniem)
 • egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza: między 16 a 28 maja 2022 r.
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: do 6 czerwca 2022 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: do 5 sierpnia 2022 r.
DO POBRANIA:

INFORMATOR - szkoła I stopnia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE - do szkoły muzycznej I stopnia

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać jego skan lub zdjęcie na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.glogow.pl
Oryginał wniosku należy przynieść do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) w dniu badania przydatności, wyznaczonym przez szkołę.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

W przypadku kandydatów w wieku 6 lat (z rocznika 2016), do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
 • opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo Oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • lub
 • zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022


WIĘCEJ INFORMACJI:

strona BIP