Rekrutacja do szkoły muzycznej II stopnia

Kategoria: Rekrutacja

Harmonogram egzaminów wstępnych

terminzakres egzaminu
13 czerwca 2022 r.
godz. 14:00
egzamin praktyczny (flet, klarnet, skrzypce, akordeon)
14 czerwca 2022 r.
godz. 13:00
egzamin praktyczny (fortepian, gitara, trąbka)
14 czerwca 2022 r.
godz. 15:00
egzamin pisemny (kształcenie słuchu i wiedza ogólnomuzyczna) – wszyscy kandydaci

Zapraszamy kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia do zapoznania się z informacjami w zakładce
symbol łącza do strony internetowejREKRUTACJA/szkoła muzyczna II stopnia

Udostępnij