Rada Rodziców

Kategoria: Organizacja nauki

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Skład Rady Rodziców został ustalony w głosowaniu przeprowadzonym podczas zebrania ogółu rodziców w dniu 22 września 2022 r.

PREZYDIUM RADY:

Marta Skibiszewska – przewodnicząca
Magdalena Dynak-Diallo – zastępca przewodniczącej
Kamila Sądkiewicz – skarbnik

SEKRETARZ RADY:

Maria Kowalska-Lemanowicz

CZŁONKOWIE RADY:

Wioleta Kiełbicka
Agnieszka Klimczak
Marta Rogusz


Składka

Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100 zł za cały rok szkolny. W przypadku rodzeństwa – za drugie i kolejne dziecko w szkole wysokość składki to 50 zł za rok szkolny.

Wpłaty na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym można dokonać na konto Rady Rodziców:
nr konta 93 1090 2112 0000 0001 4958 6827
W tytule wpłaty należy wpisać darowizna dla Rady Rodziców oraz imię i nazwisko ucznia


KONTAKT

symbol graficzny listu rodzice@muzyczna.glogow.pl
lub przez wiadomość w dzienniku elektronicznym


Udostępnij