Praca szkoły od 20.12 do 9.01

Kategoria: Informacje, Organizacja nauki

Dni 7 i 8 stycznia 2022 r. NIE SĄ dniami wolnymi – zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.

Przypominamy, że informacje o sposobie realizacji zajęć w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostały przekazane uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.

Przypominamy o:
  • obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką we wszystkich przestrzeniach wspólnych szkoły,
  • dezynfekcji rąk i zachowaniu podstawowych zasad higieny,
  • zachowaniu dystansu od innych osób.
Prosimy także o informowanie szkoły o objęciu ucznia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową.

Udostępnij