Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Kategoria: Informacje

Wsparcie dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli szkół artystycznych

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online.

Szczegółowy opis działalności poradni znajduje się na stronie: 
symbol łącza do strony internetowej www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

SPPP CEA we Wrocławiu

Psycholog: Olga Szewczyk
Adres: OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Piłsudskiego 25, 52-443 Wrocław
Dyżury: poniedziałek 17.00 – 20.00, środa 17.00 – 20.00 
Kontakt : tel. 71 736 60 32, tel. kom. 739 546 027, e-mail: szewczyk@cea.art.pl 
Skype: SPPP CEA Wrocław

Udostępnij