Plany zajęć 2022/2023

Kategoria: Organizacja nauki

Plany zajęć teoretycznych i zbiorowych

Szkoła muzyczna I stopnia

Podział na grupy w klasach II i IV cyklu sześcioletniego może się różnić od dotychczasowego – informacje podane zostaną 1 września podczas inauguracji roku szkolnego.
Klasa I cyklu sześcioletniego została podzielona wg kolejności alfabetycznej: grupa I/6 A to uczniowie z nazwiskami na litery A-M.

UWAGA! Poprawiony został plan klasy I cyklu czteroletniego!!! (31 sierpnia 2022)

Szkoła muzyczna II stopnia

Udostępnij