Organizacja nauki w nowym roku szkolnym

Kategoria: Informacje, Organizacja nauki

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła pracować będzie w systemie sześciodniowym – zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do soboty.

Plany zajęć zbiorowych opublikowane zostaną w ostatnim tygodniu sierpnia. Plany zajęć indywidualnych uzgadniane będą z nauczycielami w pierwszych dniach września.

Udostępnij