Organizacja nauki w maju

Kategoria: Informacje

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Informacja o organizacji nauki w maju została przesłana rodzicom przez e-dziennik w zeszłym tygodniu – wiadomość od Wicedyrektora.

Przypominam, że do 29 maja 2021 r. zajęcia zorganizowane będą w następujący sposób:
  • wszystkie zajęcia zbiorowe (teoria i zespoły) odbywają się w trybie zdalnym,
  • w szkole realizowane będą lekcje instrumentu głównego oraz zajęcia z akompaniatorem – plan zajęć w szkole należy ustalać z nauczycielami.

Przypominam o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły:

  • uczniowie do szkoły wchodzą samodzielnie,
  • po wejściu do budynku obowiązkowa jest dezynfekcja rąk,
  • obowiązkowe dla wszystkich jest noszenie maseczki na korytarzach i wszystkich przestrzeniach wspólnych,
  • zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób, ograniczanie kontaktu bezpośredniego, jak np. podanie ręki, itp.
  • ograniczenie spożywania posiłków i napojów w budynku szkoły,
  • przynoszenie przez uczniów do szkoły wyłącznie niezbędnych rzeczy.

Powrót wszystkich zajęć do szkoły planowany jest od 31 maja 2021 r. – od tego dnia wszystkie zajęcia realizowane będą w szkole.

Od 21 maja rozpoczynamy muzyczne spotkania z uczniami i rodzicami („przeglądy muzyczne”), których celem jest stworzenie każdemu uczniowi okazji do występu – nie są to egzaminy, oceny roczne ustalą nauczyciele samodzielnie. Występy uczniów będą mogli oklaskiwać ich najbliżsi. Szczegóły dotyczące organizacji występów przekażą nauczyciele instrumentu głównego.

W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji rocznej, proszę o zapoznanie się z ocenami bieżącymi oraz z proponowanymi ocenami rocznymi – nauczyciele wprowadzą je do dziennika do 14 maja 2021 r.

Życzę zdrowia, odporności i wytrwałości! Do zobaczenia w szkole!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

Udostępnij