Organizacja nauki do końca lutego

Kategoria: Informacje

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Organizacja nauki do końca lutego 2021 r. nie ulega większym zmianom – szczegóły zostały przekazane rodzicom w wiadomości w dzienniku.

Nie zapominajmy, że zagrożenie koronawirusem jest wciąż realne i groźne, wspólnie dbajmy o bezpieczne dla wszystkich przebywanie w szkole:

  • uczniowie powinni do szkoły wchodzić samodzielnie, czas przyprowadzenia i odebrania dziecka przed/po zajęciach proszę planować tak, aby ograniczyć oczekiwanie na lekcje w szkole,
  • przestrzenią, w której dopuszczalne jest przebywanie rodzica w budynku szkoły (w sytuacjach wyjątkowych), jest wyłącznie korytarz na parterze przy portierni,
  • zachowujmy dystans: bezpieczną odległość 1,5-2 m od innych osób (w klasie podczas lekcji, wobec wszystkich osób spotykanych na korytarzach, w sekretariacie),
  • dezynfekcja: często myjmy/dezynfekujmy ręce
  • nośmy maseczki: obowiązkowo wszyscy wchodzący oraz w przestrzeniach wspólnych szkoły.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i odporności!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

Udostępnij