Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jędrzej Bajer
tel. 533 80 70 40
e-mail: iod@muzyczna.glogow.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE – czytaj.
2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO – czytaj.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATA DO PRACY – czytaj.
4. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA NOWEGO PRACOWNIKA – czytaj.
5. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KONTRAHENTA – czytaj.
6. KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWA O DZIEŁO, UMOWA ZLECENIE – czytaj.
7. KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – czytaj.