Pracownicy

DYREKTOR
mgr Agnieszka Berest
dyrektor@muzyczna.glogow.pl

KIEROWNICY SEKCJI
mgr Katarzyna Kuczyńska
kkuczynska@muzyczna.glogow.pl
sekcja instrumentalno-ogólnomuzyczna (instrumenty smyczkowe, gitara, chór, przedmioty ogólnomuzyczne)

mgr Karolina Maszk-Mogiła
kmaszk@muzyczna.glogow.pl
sekcja instrumentalna (instrumenty dęte, fortepian, akordeon)

KLASA FORTEPIANU
mgr Agnieszka Berest
dyrektor@muzyczna.glogow.pl
mgr Elżbieta Wójtowicz-Kwiatkowska
ekwiatkowska@muzyczna.glogow.pl
mgr Lidia Słotwińska
lslotwinska@muzyczna.glogow.pl
mgr Michał Malec
mmalec@muzyczna.glogow.pl
mgr Alicja Skrzypkowiak
askrzypkowiak@muzyczna.glogow.pl
mgr Karolina Śliwka
ksliwka@muzyczna.glogow.pl
mgr Antoni Nowak
anowak@muzyczna.glogow.pl

KLASA AKORDEONU
mgr Julian Kwiatkowski
jkwiatkowski@muzyczna.glogow.pl

KLASA SKRZYPIEC
mgr Halina Kochańska
hkochanska@muzyczna.glogow.pl
mgr Emilia Zawisza
ezawisza@muzyczna.glogow.pl
mgr Katarzyna Kuczyńska
kkuczynska@muzyczna.glogow.pl
lic. Barbara Zacharzewska
bzacharzewska@muzyczna.glogow.pl

KLASA WIOLONCZELI
mgr Magdalena Wirga-Schneider
mwirga@muzyczna.glogow.pl

KLASA GITARY
mgr Bartosz Krechowiec
bkrechowiec@muzyczna.glogow.pl
mgr Arkadiusz Stachowski
astachowski@muzyczna.glogow.pl
mgr Bolesław Brzonkalik
bbrzonkalik@muzyczna.glogow.pl

KLASA FLETU
mgr Karolina Maszk-Mogiła
kmaszk@muzyczna.glogow.pl

KLASA KLARNETU
mgr Beniamin Grosiak
bgrosiak@muzyczna.glogow.pl

KLASA SAKSOFONU
mgr Estera Biedrzycka
ebiedrzycka@muzyczna.glogow.pl

KLASA TRĄBKI
mgr Marek Stroński
mstronski@muzyczna.glogow.pl

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE
mgr Elżbieta Katarzyna Berest
ekberest@muzyczna.glogow.pl
mgr Joanna Żywina
jzywina@muzyczna.glogow.pl
mgr Mirosława Kamińska
mkaminska@muzyczna.glogow.pl

CHÓR SZKOLNY
mgr Marta Pulkowska
mpulkowska@muzyczna.glogow.pl

ZESPÓŁ SMYCZKOWY (orkiestra)
mgr Katarzyna Kuczyńska
kkuczynska@muzyczna.glogow.pl

BIBLIOTEKA
mgr Lidia Słotwińska
lslotwinska@muzyczna.glogow.pl

SEKRETARIAT
sekretariat@muzyczna.glogow.pl
mgr Dorota Cimarno - sekretarz szkoły
mgr Ewa Baranowska

KSIĘGOWOŚĆ
ksiegowosc@muzyczna.glogow.pl
Teresa Kędzierska

STROICIEL
mgr Marcin Piechowski

PRACOWNICY OBSŁUGI
Arletta Czuchraj
Wojciech Marszał
Bożena Samoluk