Historia szkoły

Wniosek o nadanie Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Głogowie imienia Franciszka Liszta. Zobacz wniosek w .PDF (132 KB)

Dowiedz się więcej o PATRONIE Szkoły Muzycznej.

Historia szkoły do roku 1996

Życie muzyczne w Głogowie rozpoczęło się w roku 1950, kiedy to powstało Społeczne Ognisko Muzyczne, przekształcone następnie w Państwowe Ognisko Muzyczne. W 1971 roku na jego bazie powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, powołana do życia na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 września tego roku. Naukę rozpoczęło wówczas 120 uczniów, głownie w klasach fortepianu, akordeonu i skrzypiec.

Pierwszym dyrektorem szkoły, w latach 1971-1974, był mgr Edward Fechner. Mimo wielu trudności prestiż szkoły wzrastał, coraz więcej dzieci i młodzieży podejmowało naukę gry na instrumencie. We wrześniu 1974 roku stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Kazimierz Walendzik. Dzięki jego staraniom szkoła otrzymał w 1976 roku budynek przy ulicy Słowiańskiej 13. Poszerzona została oferta edukacyjna dla mieszkańców naszego miasta. Uczniowie mogli uczyć się gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, trąbce, gitarze, puzonie, klarnecie, wiolonczeli i flecie. Młodzi muzycy brali udział w wielu konkursach i przeglądach oraz zdobywali na nich liczne nagrody i wyróżnienia.

Cytaty z kroniki:

„18 grudnia 1974 roku w Gorzowie odbył się konkurs skrzypcowy z okazji 300 rocznicy urodzin kompozytora i skrzypka Antonio Vivaldiego. W konkursie startowali również uczniowie PSM I-go stopnia w Głogowie. Duży sukces odniosła uczennica kl. V (naucz. Telesfor Galubiński) – Aurelia Smorawińska, która zajęła I miejsce.”

„W Poznaniu odbył się 2 marca 1975 roku konkurs pt. „Życie i twórczość H. Wieniawskiego”. Pierwsze miejsce zajął Cezary Witkowski z PSM Głogów. Ucznia przygotowała mgr Barbara Walendzik.”

„Artur Zaorski z klasy akordeonu naucz. Józefa Beresta – najlepszy w Polsce!” (Ogólnopolski Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku)

Działalność koncertową prowadzili również nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej.

Brak sali koncertowej utrudniał bardzo organizację imprez muzycznych. Wynajmowanie sali w Zamku Książąt Głogowskich, czy w Miejskim Ośrodku Kultury przysparzało wiele kłopotów technicznych. W 1980 roku dyrektor, Rada pedagogiczna i Związek Zawodowy Solidarność wystąpili z wnioskiem do władz miasta o zmianę lokalizacji szkoły i przydzielenie budynku przy ulicy Jedności Robotniczej 14. Po przeprowadzeniu remontu, przy finansowej pomocy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, 1 września 1984 roku nastąpiła inauguracja roku szkolnego w nowym obiekcie.

Szkoła doczekała się wreszcie sali koncertowej na 200 miejsc. Można było organizować koncerty i zapraszać znanych i uznanych muzyków z Polski i zagranicy. W murach szkoły koncertowali między innymi: Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Halina Czerny-Stefańska, Waldemar Malicki, Wadim Brodzki, Wanda Wiłkomirska i wielu innych.

Za swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna odznaczona została medalem za zasługi dla miasta Głogowa, medalem za zasługi w rozwoju województwa legnickiego, Złotą odznakę honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów oraz licznymi listami pochwalnymi i dyplomami.

Ukoronowaniem rozwoju szkolnictwa muzycznego w Głogowie było utworzenie Szkoły Muzycznej II stopnia, która działa od 1 września 1985 roku. Uczęszczają do niej absolwenci naszej szkoły I stopnia oraz z okolicznych miejscowości: Lubina, Nowej Soli, Wschowy i innych. Aktualnie uczniowie w II stopniu uczą się w klasach fletu, klarnetu, trąbki fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary.

Wielu naszych absolwentów kontynuowało naukę na różnych studiach muzycznych, część została nauczycielami i uczy w szkołach muzycznych, inni są koncertującymi muzykami.

Absolwenci SM I stopnia

Absolwenci 1975-1980
Absolwenci 1981-1990
Absolwenci 1991-2000
Absolwenci 2001-2008

Absolwenci SM II stopnia

Absolwenci 1991-2000
Absolwenci 2001-2008