Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > O Szkole

O Szkole

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych muzyką do rozpoczęcia nauki w naszej szkole.

Nauka muzyki rozwija sferę duchową, wrażliwość emocjonalną, poczucie piękna, a także kształci twórcze myślenie, umiejętność samokontroli, systematyczność w pracy, cierpliwość.

Jesteśmy jedyną państwową szkołą artystyczną w Głogowie. Kształcimy muzycznie dzieci i młodzież z naszego miasta i regionu, poprzez naukę gry na instrumentach, a także rozwijając ich umiejętności muzyczne (jak pamięć muzyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny, nauka śpiewania, znajomość zapisu nutowego, wiadomości o muzyce) na zajęciach zbiorowych i teoretycznych.
Doświadczeni, kompetentni i oddani nauczyciele dbają o kształtowanie postawy, osobowości oraz wrażliwości artystycznej swoich podopiecznych. Dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia wpływają na niepowtarzalną atmosferę szkoły.
Nauka rozpoczyna się od września, organizacja roku szkolnego jest zgodna z tą obowiązującą w szkołach ogólnokształcących.

Uczymy grać na takich instrumentach, jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon

Nauka w szkole muzycznej I stopnia to okres sześciu lub czterech lat, zależnie od wieku dziecka rozpoczynającego naukę. Naukę w cyklu sześcioletnim rozpoczynają dzieci klas I-III szkoły podstawowej (w wieku 6-9 lat),  cykl czteroletni powinni rozpoczynać uczniowie po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej (w wieku 10-15 lat).

 Każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie, co umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka, w tempie dostosowanym do jego możliwości i aktualnego etapu rozwoju. Mała liczba uczniów w klasie na przedmiotach zbiorowych pozwala każdemu nauczycielowi na prawidłowy kontakt z uczniami, wzajemne poznanie oraz bieżące informowanie rodziców o jego postępach w nauce.

Wyboru kandydatów do nauki w szkole I stopnia dokonujemy poprzez przeprowadzane w maju każdego roku badanie przydatności do nauki. Polega ono na sprawdzeniu przez komisję (złożoną z nauczycieli szkoły) predyspozycji dziecka do kształcenia muzycznego.
Sprawdzamy słuch muzyczny (powtarzanie krótkich melodii, określanie dźwięków wysokich i niskich, określanie ilości słyszanych dźwięków), poczucie rytmu (powtarzanie usłyszanego rytmu), umiejętność zaśpiewania przygotowanej przez kandydata piosenki.
Nauczyciele instrumentu sprawdzają także predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie (elastyczność ręki, sprawność palców, prawidłowa postawa ciała, możliwości oddechowe – w przypadku instrumentów dętych).

Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania muzycznego – wprowadzamy dziecko w świat muzyki i uczymy gry od podstaw.

♦♦♦

W szkole muzycznej II stopnia naukę mogą podjąć osoby posiadające już podstawowe wykształcenie muzyczne (ukończona szkoła I stopnia, kilkuletnia nauka w ognisku muzycznym lub na lekcjach prywatnych).

Wyboru kandydatów dokonujemy na podstawie przeprowadzanych w czerwcu każdego roku egzaminów wstępnych. Tematyka egzaminów obejmuje konieczność wykonania na instrumencie programu skalą trudności odpowiadającego poziomowi ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia, a także pisemne testy z kształcenia słuchu oraz z wiedzy ogólnomuzycznej.

Na niektóre instrumenty (flet, klarnet, trąbka, saksofon) jest możliwe przyjęcie bez wcześniejszego przygotowania muzycznego w szkole I stopnia pod warunkiem stwierdzenia przez komisję odpowiednich predyspozycji do gry na wybranym instrumencie i dużej motywacji do nauki.