O Szkole

Nauka muzyki rozwija sferę duchową, wrażliwość emocjonalną, poczucie piękna, a także kształci twórcze myślenie, umiejętność samokontroli, systematyczność w pracy, cierpliwość.

Szkoła muzyczna I stopnia

Nauka w szkole muzycznej I stopnia to okres sześciu lub czterech lat, zależnie od wieku dziecka rozpoczynającego naukę. Naukę w cyklu sześcioletnim rozpoczynają dzieci klas I-III szkoły podstawowej (w wieku 7-10 lat), cykl czteroletni przeznaczony jest dla starszych kandydatów (w wieku 8-16 lat).

W przypadku dzieci w wieku 8-10 lat o przydziale do cyklu kształcenia decyduje wiek dziecka, klasa, do której uczęszcza w szkole ogólnej oraz jego predyspozycje psychofizyczne.

Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania muzycznego – wprowadzamy dziecko w świat muzyki i uczymy gry od podstaw.

W szkole uczymy wyłącznie przedmiotów artystycznych, uczniowie przychodzą do szkoły muzycznej kilka razy w tygodniu, zajęcia odbywają się przeważnie w godzinach popołudniowych. W planie zajęć znajdują się indywidualne lekcje gry na instrumencie, zbiorowe zajęcia kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych oraz praktyczne zajęcia zespołowe, jak chór czy zespoły instrumentalne.

Organizacja roku szkolnego jest zgodna z tą obowiązującą w szkołach ogólnokształcących.

Każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie, co umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka, w tempie dostosowanym do jego możliwości i aktualnego etapu rozwoju. Mała liczba uczniów w klasie na przedmiotach zbiorowych pozwala każdemu nauczycielowi na dobry kontakt z uczniami, wzajemne poznanie się oraz bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce.

Wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę szkoły i stwarza dobre warunki do rozwoju osobowości oraz wrażliwości artystycznej naszych uczniów.


Szkoła muzyczna II stopnia

W szkole muzycznej II stopnia naukę mogą podjąć osoby posiadające już podstawowe wykształcenie muzyczne, jak ukończona szkoła I stopnia, nauka gry na instrumencie w ognisku muzycznym lub na lekcjach prywatnych, itp.

W szkole muzycznej II stopnia uczeń rozwija umiejętność gry na instrumencie, nierzadko osiągając poziom wirtuozowski. Zdobywa także wiedzę i umiejętności w zakresie harmonii, kształcenia słuchu, zasad muzyki, literatury muzycznej i historii muzyki.

Szkołę II stopnia kończy egzamin dyplomowy, który obejmuje wykonanie recitalu na instrumencie oraz egzamin ustny z historii muzyki. Absolwent szkoły II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy MUZYK w specjalności instrumentalistyka i jest przygotowany do podjęcia studiów na akademii muzycznej. Jego wiedza i umiejętności umożliwiają mu także inną aktywność w sferze kultury muzycznej.

Wśród naszych absolwentów są wykonawcy i twórcy różnorodnych gatunków muzycznych, muzycy grający w orkiestrach polskich i zagranicznych, muzykolodzy i teoretycy muzyki, nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół muzycznych.