Nauka zdalna

Kategoria: Informacje

Wszystkie zajęcia w dniach 27-29 stycznia 2022 r. odbywają się zdalnie.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przez Teams, lekcje indywidualne – w sposób uzgodniony z nauczycielem.

Od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. trwają ferie zimowe.

Informacje o organizacji nauki w lutym (po feriach) zostaną przekazane rodzicom i uczniom przez dziennik pod koniec ferii.

Życzymy Uczniom odpoczynku i zdrowia w okresie ferii!

Udostępnij