Nauka zdalna do 3 stycznia 2021 r.

Kategoria: Informacje

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty przedłużony został do dnia 3 stycznia 2021 r.

Przerwa świąteczna nie ulega zmianie – obejmie okres od 23 grudnia 2020 r. do 2 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe trwać będą od 4 do 17 stycznia 2021 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.

Proszę o zapoznanie się z komunikatem w dzienniku elektronicznym, wprowadzającym możliwość zmian w organizacji lekcji instrumentu głównego.

W najbliższych dniach przekażę informacje związane z klasyfikacją śródroczną – proszę o bieżące śledzenie informacji w e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Życzę wszystkim dużo zdrowia!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

Udostępnij