Nauka po feriach

Kategoria: Informacje

14-20 lutego 2021 r. to ostatni tydzień nauki zdalnej

  1. wszystkie zajęcia zbiorowe teoretyczne realizowane będą zdalnie – jako spotkania on-line w zespołach klasowych szkolnego konta Teams, zgodnie z obowiązującym planem
  2. odwołane są zajęcia chóru w dniu 16 lutego 2022 r.
  3. istnieje możliwość lekcji w szkole („stacjonarnych”) związanych z grą na instrumencie – lekcje indywidualne i zespoły.
    Organizacją zajęć „instrumentalnych” zajmują się poszczególni nauczyciele, którzy poinformują uczniów i rodziców o sposobie pracy w tym tygodniu.

Od 21 lutego 2022 r. WSZYSTKIE LEKCJE odbywać się będą wyłącznie W SZKOLE!

Udostępnij