Nauka po feriach zimowych

Kategoria: Informacje

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty przedłużony został do dnia 31 stycznia 2021 r.

Po feriach do nauki w szkole wrócą:

  • uczniowie klas I-III cyklu sześcioletniego szkoły I stopnia – raz w tygodniu w szkole odbywać się będą zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki,
  • uczniowie klasy I cyklu czteroletniego szkoły i stopnia – raz w tygodniu w szkole odbywać się będą zajęcia kształcenia słuchu,
  • uczniowie klasy VI szkoły II stopnia – raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia historii muzyki i kształcenia słuchu oraz lekcja instrumentu i zajęcia z akompaniatorem.

Wszyscy uczniowie mogą spotykać się na lekcjach w szkole z nauczycielami instrumentu głównego, plan tych spotkań należy ustalić z nauczycielami. Informacje o organizacji zajęć zostały przekazane rodzicom przez dziennik.

Plany zajęć zbiorowych, na których kolorem zielonym zaznaczone są zajęcia odbywające się w szkole dostępne są pod tym linkiem.

Wszystkie pozostałe zajęcia realizowane będą zdalnie.

Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach, zajęć realizowanych w szkole będzie mogło być coraz więcej.

Proszę o bieżące śledzenie wiadomości i komunikatów na naszej stronie i w dzienniku elektronicznym.

Życzę wszystkim dużo zdrowia!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

Udostępnij