Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Rekrutacja

Informacja o wynikach rekrutacji | 2.08.2019, 13:15

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół I i II stopnia

będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły

od dnia 5 sierpnia 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE

Wyniki rekrutacji do szkoły I stopnia | 21.05.2019, 13:58

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły I stopnia

Zakwalifikowany do szkoły może zostać kandydat, który w wyniku badania przydatności otrzymał minimum 13 punktów. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2019 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły I stopnia

Na podstawie wyników badania przydatności i w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły, spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie do 5 sierpnia 2019 r. zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości lista osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Kandydatom zakwalifikowanym, którzy nie mogą zostać przyjęci na wskazany przez siebie instrument z powodu braku miejsc, może zostać zaproponowany inny kierunek kształcenia.

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 

REKRUTACJA do szkoły II st. | 16.05.2019, 15:59

Wnioski o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia

sekretariat szkoły przyjmuje do 10 czerwca 2019 r.

wniosek do pobrania

Egzaminy wstępne odbędą się 18 czerwca 2019 r. wg ustalonego harmonogramu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rekrutacji:

Informacje o rekrutacji do II st

Informacja dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza

INFORMACJE O REKRUTACJI do szkoły I stopnia | 25.02.2019, 13:08

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły muzycznej I stopnia

sekretariat szkoły przyjmuje w okresie: 4 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Badanie przydatności kandydatów

odbędzie się w dniach 14 i 18 maja 2019 r. wg ustalonego harmonogramu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce O SZKOLE

do pobrania: informacje o rekrutacji_I stopień