Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Komunikaty

PLAN PRACY SZKOŁY | 29.09.2018, 13:45

PLAN PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2018/2019 zawiera ogólne informacje o terminach przesłuchań szkolnych, egzaminów i koncertów, a także o terminach klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz listę najważniejszych zaplanowanych działań szkoły.

Prośba o wpłaty | 21.09.2018, 12:15

Wysokość składek w roku szkolnym 2018/2019

ustalonych na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 20 września 2018 r.

 

Darowizna na rzecz szkoły

40 zł miesięcznie w tytule wpłaty należy wpisać: darowizna na rzecz szkoły

nr rachunku: 28 1010 1674 0003 8713 9130 0000

Można wpłacać na konto lub w sekretariacie.

 

Składka na Radę Rodziców

40 zł w roku szkolnym za pierwsze dziecko, 20 zł za każde kolejne dziecko.

Wpłaty gotówkowe przyjmują przedstawiciele Rady Rodziców.

Można także wpłacać w sekretariacie.

 

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE WPŁATY

PLAN ZAJĘĆ | 1.09.2018, 18:48

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I ZBIOROWYCH

w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁA I stopnia

 

SZKOŁA II stopnia

Informacja | 21.06.2018, 15:44

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązywać będzie sześciodniowy tydzień pracy szkoły,

tzn. zajęcia lekcyjne odbywać się mogą w dniach: poniedziałek-sobota.

Klauzula informacyjna | 30.05.2018, 12:36

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Nieobecni nauczyciele | 23.02.2014, 11:52

11 – 15 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia z panią Mirosławą Kamińską

12 – 15 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia z panem Bartoszem Krechowcem