Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Komunikaty

NAUKA PO FERIACH ZIMOWYCH | 15.01.2021, 20:56

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty przedłużony został do dnia 31 stycznia 2021 r.

Po feriach do nauki w szkole wrócą:

  • uczniowie klas I-III cyklu sześcioletniego szkoły I stopnia – raz w tygodniu w szkole odbywać się będą zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki,
  • uczniowie klasy I cyklu czteroletniego szkoły i stopnia – raz w tygodniu w szkole odbywać się będą zajęcia kształcenia słuchu,
  • uczniowie klasy VI szkoły II stopnia – raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia historii muzyki i kształcenia słuchu oraz lekcja instrumentu i zajęcia z akompaniatorem.

Wszyscy uczniowie mogą spotykać się na lekcjach w szkole z nauczycielami instrumentu głównego, plan tych spotkań należy ustalić z nauczycielami. Informacje o organizacji zajęć zostały przekazane rodzicom przez dziennik.

Plany zajęć zbiorowych, na których kolorem zielonym zaznaczone są zajęcia odbywające się w szkole dostępne są pod tym linkiem.

Wszystkie pozostałe zajęcia realizowane będą zdalnie.

Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach, zajęć realizowanych w szkole będzie mogło być coraz więcej.

Proszę o bieżące śledzenie wiadomości i komunikatów na naszej stronie i w dzienniku elektronicznym.

Życzę wszystkim dużo zdrowia!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

Nauka zdalna do 3 stycznia 2021 r. | 29.11.2020, 19:36

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty przedłużony został do dnia 3 stycznia 2021 r.

Przerwa świąteczna nie ulega zmianie – obejmie okres od 23 grudnia 2020 r. do 2 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe trwać będą od 4 do 17 stycznia 2021 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.

Proszę o zapoznanie się z komunikatem w dzienniku elektronicznym, wprowadzającym możliwość zmian w organizacji lekcji instrumentu głównego.

W najbliższych dniach przekażę informacje związane z klasyfikacją śródroczną – proszę o bieżące śledzenie informacji w e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Życzę wszystkim dużo zdrowia!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

NAUKA ZDALNA od 26 października | 24.10.2020, 20:31

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

W okresie od 26 października wszystkie zajęcia w szkole realizowane są w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia odbywają się według dotychczas funkcjonujących planów.

W celu realizacji zajęć w formie zdalnej, uczniom założone zostały konta szkolne Office 365, a dane niezbędne do zalogowania przekazane zostały rodzicom przez wiadomość w e-dzienniku.

W okresie nauki zdalnej informacje o funkcjonowaniu szkoły przekazywane będą przez dziennik elektroniczny MobiReg (wiadomości oraz tablica ogłoszeń) oraz stronę internetową szkoły.

Mam nadzieję, że wkrótce znowu będziemy mogli spotykać się w szkole, stopniowo przywracając poszczególne rodzaje zajęć. Do tego czasu pozostańmy w domach, dbajmy o swoje zdrowie oraz o zdrowie innych przestrzegając zasady ograniczania kontaktów, zachowania dystansu, noszenia maseczek oraz dezynfekcji.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA!!!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Office 365 (Teams) | 20.10.2020, 18:05

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Zajęcia ogólnomuzyczne realizowane zdalnie będą odbywać się z wykorzystaniem platformy Teams. Uczniowie otrzymają login (szkolny adres mailowy) i hasło – informacje te zostaną przekazane rodzicom przez e-dziennik (od nauczyciela prowadzącego pierwsze zajęcia w tym tygodniu). Uczeń zostanie przypisany do kilku zespołów, w których realizowane będą zajęcia (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór). Po odnalezieniu odpowiedniego zespołu, należy postępować zgodnie z instrukcjami nauczyciela prowadzącego zajęcia.

>>LOGOWANIE DO OFFICE<<

Instrukcja pierwszego logowania – komputery osobiste

Instrukcja logowania – telefony i tablety

W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt [email protected]

E-dziennik | 20.10.2020, 14:00

Logowanie:

www.mobireg.pl/psm-glogow

Kontakt w przypadku problemów z logowaniem do e-dziennika: [email protected]

>>wskazówka dotycząca logowania<<

Zasady przebywania rodziców w szkole | 19.10.2020, 16:35

Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją

>>KOMUNIKAT<<

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

NAUCZANIE HYBRYDOWE | 17.10.2020, 19:25

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W związku z wprowadzanymi od 17 października obostrzeniami w walce z COVID-19 – zgodnie z zaleceniami Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz rozporządzeniem MEN z 16 października 2020 r. – nasza szkoła rozpoczyna pracę w systemie hybrydowym od poniedziałku 19 października 2020 r.

Zajęcia INDYWIDUALNE (instrument główny, akompaniament, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy) odbywać się będą w systemie stacjonarnym czyli w szkole.

Zajęcia ZBIOROWE OGÓLNOMUZYCZNE (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, zasady muzyki, literatura muzyczna, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne) odbywać się będą w systemie zdalnym z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Zajęcia ZESPOŁOWE PRAKTYCZNE (zespół instrumentalny, zespół kameralny, chór, orkiestra, itp.) odbywać się będą w systemie hybrydowym (m.in. ograniczona zostanie liczebność grup) – informacje o organizacji zajęć przekażą nauczyciele prowadzący zespoły.

Wszystkie zajęcia realizowane będą wg dotychczasowego planu.

W dniach 19-24 października:

  • uczniowie przychodzą do szkoły wyłącznie na zajęcia indywidualne oraz zespoły o liczebności do 5 osób,
  • w godzinach zajęć ogólnomuzycznych nauczyciele przez e-dziennik przekazywać będą rodzicom dane do zalogowania się ucznia w Teams oraz informacje o organizacji zajęć. Uczniowie posiadający już dostęp do Teams uczestniczą zdalnie w zajęciach wg planu (szkoła II stopnia).

W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, organizacja pracy szkoły będzie modyfikowana. Proszę wszystkich Uczniów i Rodziców o przestrzeganie zasad ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii: DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKI, abyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalnego funkcjonowania szkoły.

DBAJMY O SIEBIE I INNYCH!

Życzę wszystkim dużo zdrowia!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

NIEOBECNI NAUCZYCIELE | 9.09.2020, 16:02

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW | 3.09.2020, 20:08

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Poniżej zamieszczamy do pobrania wykaz podręczników do przedmiotów teoretycznych.

szkoła I st.pdf

szkoła II st.pdf

Plan zajęć 2020/2021 | 28.08.2020, 19:20

PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

w roku szkolnym 2020/2021

szkoła I stopnia

klasy I-III cyklu sześcioletniego

klasy IV-VI cyklu sześcioletniego

cykl czteroletni 

 

szkoła II stopnia

klasy I-VI szkoły II st.

Font Resize