Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Komunikaty

E-dziennik | 17.09.2020, 19:00

RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH mogą odbierać dane dostępowe do dziennika elektronicznego w sekretariacie szkoły od 21 września.

Rodzice uczniów klas starszych korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.

Logowanie:

Kontakt w przypadku problemów z logowaniem do e-dziennika: [email protected]

>>wskazówka dotycząca logowania<<

 

NIEOBECNI NAUCZYCIELE | 9.09.2020, 16:02

17 i 22 września 2020 r. nie odbędą się zajęcia z panią Alicją Kuźmą

15 – 18 września 2020 r. nie odbędą się zajęcia z panią Esterą Biedrzycką

Przydziały indywidualne | 1.09.2020, 15:19

Podział na grupy, przydziały do  zespołów i nauczycieli hasło do pliku zostanie podane podczas inauguracji

szkoła I stopnia

cykl sześcioletni

klasa I                klasa II               klasa III             klasa IV               klasa V                klasa VI

cykl czteroletni

klasa I                klasa II               klasa III             klasa IV

 

szkoła II stopnia

klasa I                klasa II               klasa III             klasa IV               klasa V                klasa VI 

Plan zajęć 2020/2021 | 28.08.2020, 19:20

PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

w roku szkolnym 2020/2021

szkoła I stopnia

klasy I-III cyklu sześcioletniego

klasy IV-VI cyklu sześcioletniego

cykl czteroletni (31.08 – korekta planu III/4)

 

szkoła II stopnia

klasy I-VI szkoły II st. (31.08 – korekta planu VI/II)

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO | 28.08.2020, 17:37

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 coraz bliżej! 1 września będzie wyglądać inaczej niż zwykle – spotkamy się w mniejszych grupach i zachowywać będziemy reżim sanitarny.

Zapraszam na spotkania informacyjne uczniów poszczególnych klas wg następującego harmonogramu:

godz. 13:30 uczniowie szkoły II stopnia (wszystkie klasy)
godz. 14:30 uczniowie klas IV, V, i VI cyklu sześcioletniego
godz. 15:30 uczniowie klas II, III i IV cyklu czteroletniego
godz. 16:30 uczniowie klas II i III cyklu sześcioletniego
godz. 17:30 uczniowie klas pierwszych szkoły I stopnia (cykl sześcioletni i czteroletni)

W kolejnych dniach uczniowie spotykać się będą z nauczycielami przedmiotów indywidualnych (instrument główny, fortepian, akompaniament) oraz z nauczycielami prowadzącymi zespoły.

>>HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI<<

Uczniom niepełnoletnim może towarzyszyć jeden rodzic. W dniach spotkań organizacyjnych (1-3 września 2020 r.) wszystkich uczniów i rodziców przebywających w budynku szkoły obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

Do zobaczenia w szkole!!!

Agnieszka Berest – dyrektor Szkoły

>>PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH<<

Informacja | 26.06.2020, 15:44

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Franciszka Liszta w Głogowie informuje,

że w roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będzie sześciodniowy tydzień pracy szkoły,

co oznacza że zajęcia lekcyjne organizowane będą w dniach: poniedziałek-sobota.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO | 22.06.2020, 16:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

ŚWIADECTWA wydawane będą uczniom przez nauczycieli instrumentu głównego w dniach 26 i 29 czerwca 2020 r. w godzinach i salach określonych w harmonogramie.

UCZNIOWIE KOŃCZĄCY SZKOŁĘ, świadectwo/dyplom ukończenia szkoły odbierają w sali nr 4, w godzinach określonych w harmonogramie. Uczeń powinien mieć ze sobą swój długopis.  Następnie absolwenci mogą przejść do sali, w której przebywa z pozostałymi uczniami nauczyciel instrumentu głównego.

Zamiast tradycyjnych kwiatów, prosimy uczniów i rodziców o przekazanie miłych słów nauczycielom w spotkaniu bezpośrednim lub w sposób zdalny – telefonicznie lub mailowo.

Osoby, które nie będą mogły odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie, będą mogły je odebrać indywidualnie w innym dniu (wakacje lub wrzesień).

Prosimy o dostosowanie się do ustalonego harmonogramu i obowiązujących procedur!

>HARMONOGRAM I ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW<< – aktualizacja

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW | 9.06.2020, 10:58

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w rozporządzeniu MEN dotyczącym czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wprowadzono zmianę dotyczącą możliwości przeprowadzania dla uczniów konsultacji z nauczycielami w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Proszę rodziców o zgłaszanie chęci skorzystania przez ucznia z konsultacji z nauczycielem na adres [email protected]  ze wskazaniem przedmiotu, nazwiska nauczyciela oraz proponowanego terminu przeprowadzenia konsultacji.

Agnieszka Berest – dyrektor

NAUKA ZDALNA DO WAKACJI | 5.06.2020, 13:00

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W dniu 3 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłużające okres ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 28 czerwca 2020 r. Oznacza to, że do wakacji realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole nadal będzie przebiegać z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość.  

Przypominam, że roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów zostaną ustalone przez nauczycieli do dnia 17 czerwca 2020 r. 

W dzienniku elektronicznym można zapoznać się z ocenami bieżącymi oraz przewidywanymi ocenami rocznymi. W sprawach ocen rocznych uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo, a także w sposób dotychczas ustalony z nauczycielem.

11 czerwca przypada święto Bożego Ciała. Zgodnie z ustalonym kalendarzem pracy szkoły, dni 12 i 13 czerwcadniami wolnymi od nauki szkolnej.

Zakończenie zajęć dydaktycznych przypada 26 czerwca. Informacje o sposobie wydawania świadectw uczniom zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Agnieszka Berest – dyrektor

KONTAKT ZE SZKOŁĄ | 4.06.2020, 14:17

Do odwołania prosimy o kontakt ze szkołą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną:

sekretariat – e-mail: [email protected], tel. 505 509 409 w godz. 10-14,

księgowość – e-mail: [email protected], tel. 76 833 27 46 w godz. 9:00-13:00

kontakt e-mail z nauczycielaminauczyciele

Informacje dla uczniów i rodziców – link do NAUKA ZDALNA

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – link do REKRUTACJA

 

Prośba o wpłaty | 2.06.2020, 12:15

Wysokość składek w roku szkolnym 2019/2020

ustalonych na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 19 września 2019 r.

Darowizna na rzecz szkoły

50 zł miesięcznie w tytule wpłaty należy wpisać: darowizna na rzecz szkoły

nr rachunku: 28 1010 1674 0003 8713 9130 0000

Można wpłacać na konto lub w sekretariacie.

 

Składka na Radę Rodziców

50 zł w roku szkolnym za pierwsze dziecko, 25 zł za każde kolejne dziecko.

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły.

NAUKA ZDALNA | 24.04.2020, 19:10

Okres nauki zdalnej został przedłużony do 28 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że każdy z uczniów ma obowiązek współpracować ze wszystkimi nauczycielami, dotyczy to zajęć indywidualnych, zbiorowych oraz zespołów. Nauka w formie zdalnej jest obowiązkowa i podlega ocenianiu.

Od 15 kwietnia 2020 r. treści nauczania i zadania dla uczniów szkoły I stopnia będą publikowane równolegle na stronie internetowej oraz w e-dzienniku (moduł ZADANIA DOMOWE), prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami jedną z tych dwóch form kontaktu.

Materiały dla uczniów szkoły II stopnia od 15 kwietnia 2020 r. będą publikowane na stronie internetowej oraz w aplikacji Teams na platformie Office 365, a część zajęć będzie realizowana w formie spotkań online.

szkoła I stopnia

cykl sześcioletni

klasa I/6         grupa A    pliki do pobrania         grupa B     pliki do pobrania          

klasa II/6        pliki do pobrania      

klasa III/6      pliki do pobrania

klasa IV/6      grupa A    pliki do pobrania         grupa B     pliki do pobrania

klasa V/6        pliki do pobrania     

klasa VI/6      pliki do pobrania      

cykl czteroletni

klasa I/4         pliki do pobrania

klasa II/4       pliki do pobrania            

klasa III/4      pliki do pobrania      

klasa IV/4      pliki do pobrania

szkoła II stopnia

klasa I/II        pliki do pobrania     

klasa II/II      pliki do pobrania     

klasa III/II     pliki do pobrania        

klasa IV/II     pliki do pobrania

klasa V/II       pliki do pobrania

klasa VI/II     pliki do pobrania

WAŻNE INFORMACJE | 24.03.2020, 19:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE! 

Całej społeczności Szkoły – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących zaleceń służb sanitarnych i państwowych 

Jednocześnie prosimy o dalszą wyrozumiałość w tej nadzwyczajnej sytuacji i dostosowanie się do warunków nauki i pracy, które dla nas wszystkich stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.  

W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., przekazujemy informacje dotyczące sposobu działania szkoły w tym okresie.

Informacja | 17.03.2020, 15:30

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Poniżej informacje od nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych, które pomogą uczniom w utrwalaniu wiadomości o muzyce i  samodzielnej pracy nad słuchem muzycznym.

Audycje i literatura muz. (naucz. E.K. Berest)

Kształcenie słuchu (naucz. M. Kamińska)

Kształcenie słuchu, harmonia (naucz. J. Żywina)

Zarówno z nauczycielami instrumentu, jak i nauczycielami teorii można kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poprzez szkolny e-mail: [email protected]

Apeluję o pozostanie uczniów w domu oraz zachowanie zalecanej ostrożności w tej trudnej sytuacji, w jaką wpędził nas koronawirus. Liczę, że nasi uczniowie efektywnie wykorzystają okres zawieszenia zajęć w szkole na systematyczne ćwiczenie oraz samodzielną pracę nad doskonaleniem swoich muzycznych umiejętności.

Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w szkole i wrócimy do normalnego funkcjonowania. Proszę o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA!

Agnieszka Berest – dyrektor Szkoły

WAŻNY KOMUNIKAT | 11.03.2020, 13:36

UWAGA! RODZICE I UCZNIOWIE!!!

Informuję, że w okresie od 12 do 25 marca 2020 r. wszystkie zajęcia zostają zawieszone.

Szkoła w tym okresie będzie niedostępna dla uczniów.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

Agnieszka Berest – dyrektor Szkoły

 

komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej