Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Komunikaty

Informacja | 26.06.2020, 15:44

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Franciszka Liszta w Głogowie informuje,

że w roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będzie sześciodniowy tydzień pracy szkoły,

co oznacza że zajęcia lekcyjne organizowane będą w dniach: poniedziałek-sobota.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO | 22.06.2020, 16:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

ŚWIADECTWA wydawane będą uczniom przez nauczycieli instrumentu głównego w dniach 26 i 29 czerwca 2020 r. w godzinach i salach określonych w harmonogramie.

UCZNIOWIE KOŃCZĄCY SZKOŁĘ, świadectwo/dyplom ukończenia szkoły odbierają w sali nr 4, w godzinach określonych w harmonogramie. Uczeń powinien mieć ze sobą swój długopis.  Następnie absolwenci mogą przejść do sali, w której przebywa z pozostałymi uczniami nauczyciel instrumentu głównego.

Zamiast tradycyjnych kwiatów, prosimy uczniów i rodziców o przekazanie miłych słów nauczycielom w spotkaniu bezpośrednim lub w sposób zdalny – telefonicznie lub mailowo.

Osoby, które nie będą mogły odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie, będą mogły je odebrać indywidualnie w innym dniu (wakacje lub wrzesień).

Prosimy o dostosowanie się do ustalonego harmonogramu i obowiązujących procedur!

>HARMONOGRAM I ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW<< – aktualizacja

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW | 9.06.2020, 10:58

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w rozporządzeniu MEN dotyczącym czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wprowadzono zmianę dotyczącą możliwości przeprowadzania dla uczniów konsultacji z nauczycielami w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Proszę rodziców o zgłaszanie chęci skorzystania przez ucznia z konsultacji z nauczycielem na adres [email protected]  ze wskazaniem przedmiotu, nazwiska nauczyciela oraz proponowanego terminu przeprowadzenia konsultacji.

Agnieszka Berest – dyrektor

NAUKA ZDALNA DO WAKACJI | 5.06.2020, 13:00

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W dniu 3 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłużające okres ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 28 czerwca 2020 r. Oznacza to, że do wakacji realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole nadal będzie przebiegać z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość.  

Przypominam, że roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów zostaną ustalone przez nauczycieli do dnia 17 czerwca 2020 r. 

W dzienniku elektronicznym można zapoznać się z ocenami bieżącymi oraz przewidywanymi ocenami rocznymi. W sprawach ocen rocznych uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo, a także w sposób dotychczas ustalony z nauczycielem.

11 czerwca przypada święto Bożego Ciała. Zgodnie z ustalonym kalendarzem pracy szkoły, dni 12 i 13 czerwcadniami wolnymi od nauki szkolnej.

Zakończenie zajęć dydaktycznych przypada 26 czerwca. Informacje o sposobie wydawania świadectw uczniom zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Agnieszka Berest – dyrektor

KONTAKT ZE SZKOŁĄ | 4.06.2020, 14:17

Do odwołania prosimy o kontakt ze szkołą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną:

sekretariat – e-mail: [email protected], tel. 505 509 409 w godz. 10-14,

księgowość – e-mail: [email protected], tel. 76 833 27 46 w godz. 9:00-13:00

kontakt e-mail z nauczycielaminauczyciele

Informacje dla uczniów i rodziców – link do NAUKA ZDALNA

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – link do REKRUTACJA

 

E-dziennik | 3.06.2020, 13:34

Logowanie:

W przypadku problemów z logowaniem do e-dziennika, rodzice mogą kontaktować się z administratorem systemu: [email protected]

Prośba o wpłaty | 2.06.2020, 12:15

Wysokość składek w roku szkolnym 2019/2020

ustalonych na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 19 września 2019 r.

Darowizna na rzecz szkoły

50 zł miesięcznie w tytule wpłaty należy wpisać: darowizna na rzecz szkoły

nr rachunku: 28 1010 1674 0003 8713 9130 0000

Można wpłacać na konto lub w sekretariacie.

 

Składka na Radę Rodziców

50 zł w roku szkolnym za pierwsze dziecko, 25 zł za każde kolejne dziecko.

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI ZDALNEJ | 18.05.2020, 07:36

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W dniu 15 maja 2020 r. zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące działalność szkół, w tym szkół artystycznych. Najważniejsze dla nas zawarte tam regulacje, to:

1. Okres zdalnej nauki został przedłużony do 7 czerwca 2020 r. Oznacza to, że realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole nadal będzie przebiegać z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość.  

2. W bieżącym roku szkolnym nie będą przeprowadzane egzaminy promocyjne oraz egzaminy końcowe z instrumentu głównego. Oznacza to, że ocena z tego przedmiotu zostanie ustalona przez nauczyciela. 

3. W szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego, takich jak nasza, nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, a także konsultacje dla pozostałych uczniów. Zapisy rozporządzeń MEN w zakresie konsultacji dotyczą przedmiotów ogólnokształcących. Nasza szkoła realizuje wyłącznie przedmioty artystyczne. 

Od dnia 1maja 2020 r. Rodzice i Uczniowie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mogą zapoznać się przewidywanymi ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów.  (pomoc_oceny)

celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, a także w sprawie sposobu ewentualnego podwyższenia oceny przewidywanej, uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo.  

Ostateczne roczne oceny klasyfikacyjne zostaną ustalone do dnia 17 czerwca 2020 r. 

Proszę o śledzenie bieżących informacji na naszej stronie internetowej oraz o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Agnieszka Berest – dyrektor

NAUKA ZDALNA | 24.04.2020, 19:10

Okres nauki zdalnej został przedłużony do 28 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że każdy z uczniów ma obowiązek współpracować ze wszystkimi nauczycielami, dotyczy to zajęć indywidualnych, zbiorowych oraz zespołów. Nauka w formie zdalnej jest obowiązkowa i podlega ocenianiu.

Od 15 kwietnia 2020 r. treści nauczania i zadania dla uczniów szkoły I stopnia będą publikowane równolegle na stronie internetowej oraz w e-dzienniku (moduł ZADANIA DOMOWE), prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami jedną z tych dwóch form kontaktu.

Materiały dla uczniów szkoły II stopnia od 15 kwietnia 2020 r. będą publikowane na stronie internetowej oraz w aplikacji Teams na platformie Office 365, a część zajęć będzie realizowana w formie spotkań online.

szkoła I stopnia

cykl sześcioletni

klasa I/6         grupa A    pliki do pobrania         grupa B     pliki do pobrania          

klasa II/6        pliki do pobrania      

klasa III/6      pliki do pobrania

klasa IV/6      grupa A    pliki do pobrania         grupa B     pliki do pobrania

klasa V/6        pliki do pobrania     

klasa VI/6      pliki do pobrania      

cykl czteroletni

klasa I/4         pliki do pobrania

klasa II/4       pliki do pobrania            

klasa III/4      pliki do pobrania      

klasa IV/4      pliki do pobrania

szkoła II stopnia

klasa I/II        pliki do pobrania     

klasa II/II      pliki do pobrania     

klasa III/II     pliki do pobrania        

klasa IV/II     pliki do pobrania

klasa V/II       pliki do pobrania

klasa VI/II     pliki do pobrania

WAŻNE INFORMACJE | 24.03.2020, 19:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE! 

Całej społeczności Szkoły – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących zaleceń służb sanitarnych i państwowych 

Jednocześnie prosimy o dalszą wyrozumiałość w tej nadzwyczajnej sytuacji i dostosowanie się do warunków nauki i pracy, które dla nas wszystkich stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.  

W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., przekazujemy informacje dotyczące sposobu działania szkoły w tym okresie.