Informacja o numerach kont

Kategoria: Organizacja nauki

Szanowni Rodzice!

Szkołę można wesprzeć finansowo poprzez przekazanie darowizny na rzecz szkoły na wskazane konto. Z przekazanych przez Państwa wpłat dokonujemy zakupów oraz bieżących napraw i konserwacji instrumentów szkolnych, głównie tych, które udostępniane są uczniom do nauki.

Prosimy o dokonywanie wpłat – w wysokości 50 zł miesięcznie
nr konta   28 1010 1674 0003 8713 9130 0000 
W tytule wpłaty należy wpisać darowizna na rzecz szkoły oraz imię i nazwisko ucznia.

Sugerowana wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 została ustalona przez rodziców na zebraniu w dniu 14 września 2021 r.


Rada Rodziców

Składka na działalność Rady Rodziców wynosi 50 zł za cały rok szkolny. W przypadku rodzeństwa – za drugie i kolejne dziecko w szkole wysokość składki to 25 zł za rok szkolny. Środki gromadzone przez Radę Rodziców wykorzystywane są głównie na nagrody dla uczniów oraz wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

Wpłaty na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym można dokonać na konto Rady Rodziców:
nr konta 93 1090 2112 0000 0001 4958 6827
W tytule wpłaty należy wpisać darowizna dla Rady Rodziców oraz imię i nazwisko ucznia


Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe szkoły!
W imieniu szkolnej społeczności serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dokonują wpłat systematycznie!

 

  

Udostępnij