Informacja

Kategoria: Informacje

Szanowni Rodzice!

Szkołę można wesprzeć finansowo poprzez przekazanie darowizny na wskazane konto. Z przekazanych przez Państwa wpłat dokonujemy zakupów oraz bieżących napraw i konserwacji instrumentów szkolnych, głównie tych, które udostępniane są uczniom do nauki.

Prosimy o dokonywanie wpłat – w wysokości 50 zł miesięcznie
nr konta   28 1010 1674 0003 8713 9130 0000 
W tytule wpłaty należy wpisać darowizna na rzecz szkoły oraz imię i nazwisko ucznia.


Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł za cały rok szkolny. Środki gromadzone przez Radę Rodziców wykorzystywane są głównie na nagrody dla uczniów oraz wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

Składkę na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym można wpłacić na to samo konto:
nr konta   28 1010 1674 0003 8713 9130 0000
Tytuł wpłaty: darowizna (RR) oraz imię i nazwisko ucznia

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe szkoły!
W imieniu szkolnej społeczności serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dokonują wpłat systematycznie!

 

  

Udostępnij