Inauguracja roku

Kategoria: Informacje

1 września 2022 r. – spotkania w Auli

Uczniów poszczególnych klas zapraszamy na spotkania inaugurujące rok szkolny 2022/2023.

Uczniom niepełnoletnim może towarzyszyć jeden rodzic. Prosimy o obecność rodziców uczniów klas I-IV cyklu sześcioletniego oraz I-II cyklu czteroletniego.

Szkoła I stopnia
cykl sześcioletni
 
klasa I/617:00
klasa II/616:15
klasa III/616:15
klasa IV/615:30
klasa V/615:30
klasa VI/615:30
Szkoła I stopnia
cykl czteroletni
 
klasa I/417:00
klasa II/415:30
klasa III/415:30
klasa IV/415:30
Szkoła II stopnia  
klasa I/II15:00
klasa II/II15:00
klasa III/II15:00
klasa IV/II15:00
klasa V/II15:00
klasa VI/II15:00

Plan zajęć przedmiotów zbiorowych

symbol łącza do strony internetowej Plany zajęć 2022/2023

Plany zajęć indywidualnych

Plany zajęć indywidualnych (instrument główny, fortepian dodatkowy/obowiązkowy, zajęcia z akompaniatorem, zespoły instrumentalne/kameralne) ustalać będą poszczególni nauczyciele na spotkaniach ze swoimi uczniami.
Informacje o przydziałach do nauczycieli oraz terminy spotkań podane zostaną 1 września.


symbol łącza do strony internetowej List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczęcie roku w szkołach artystycznych

Udostępnij