Egzaminy do szkoły II stopnia

Kategoria: Rekrutacja

Egzaminy wstępne do klasy pierwszej oraz kwalifikacyjne do klasy III odbędą się w dniach 17-18 czerwca 2021 r. wg harmonogramu ustalonego przez szkołę. Szczegółowe informacje zostały wysłane na adresy mailowe rodziców kandydatów.

Przypominamy, że na egzamin należy przynieść oryginał wniosku o przyjęcie do szkoły oraz oryginał zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia.

Życzymy powodzenia!

Udostępnij