Dziennik elektroniczny

Kategoria: Organizacyjne

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że dostęp rodziców do dziennika elektronicznego będzie możliwy od 13 września – po wprowadzeniu wszystkich planów zajęć indywidualnych.

Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają dane do zalogowania w sekretariacie.

Rodzice, którzy korzystali już z dziennika w latach ubiegłych, zachowują dotychczasowy login i hasło.

Przypominamy, że system wymusza zmianę hasła co 30 dni, dlatego warto wprowadzić do dziennika swój adres e-mail, który umożliwi samodzielne zresetowanie hasła w przypadku jego utracenia.

Problemy z logowaniem do dziennika prosimy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]

Udostępnij