Informacje

Nauka zdalna

Wszystkie zajęcia w dniach 27-29 stycznia 2022 r. odbywają się zdalnie. Zajęcia teoretyczne odbywają się przez Teams, lekcje indywidualne...