Badanie przydatności

Kategoria: Rekrutacja

Przesłuchania kandydatów do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia odbędą się w dniach 27-29 maja 2021 r. wg harmonogramu ustalonego przez szkołę.

Informacje dotyczące organizacji przesłuchań

Przypominamy, że na przesłuchania należy przynieść oryginał wniosku o przyjęcie do szkoły oraz oryginał zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej.

Przykładowe zadania realizowane podczas przesłuchania:

Życzymy powodzenia!

Udostępnij