Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Rekrutacja > TERMINY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI | 5.06.2020, 17:34

SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 16 czerwca 2020 r.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r.

>>WAŻNE INFORMACJE – badanie przydatności<<

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do dnia 14 sierpnia 2020 r.

♦♦♦

SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 20 czerwca 2020 r.

Egzamin wstępny odbędzie się 23 czerwca 2020 r.

 >>WAŻNE INFORMACJE – egzamin wstępny<<

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do dnia 14 sierpnia 2020 r.

♦♦♦

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY dla kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza (I i II st.) odbędzie się 22 czerwca 2020 r.

>>INFORMACJE – egzamin kwalifikacyjny<<