Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Aktualności > PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI ZDALNEJ

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI ZDALNEJ | 18.05.2020, 07:36

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W dniu 15 maja 2020 r. zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące działalność szkół, w tym szkół artystycznych. Najważniejsze dla nas zawarte tam regulacje, to:

1. Okres zdalnej nauki został przedłużony do 7 czerwca 2020 r. Oznacza to, że realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole nadal będzie przebiegać z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość.  

2. W bieżącym roku szkolnym nie będą przeprowadzane egzaminy promocyjne oraz egzaminy końcowe z instrumentu głównego. Oznacza to, że ocena z tego przedmiotu zostanie ustalona przez nauczyciela. 

3. W szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego, takich jak nasza, nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, a także konsultacje dla pozostałych uczniów. Zapisy rozporządzeń MEN w zakresie konsultacji dotyczą przedmiotów ogólnokształcących. Nasza szkoła realizuje wyłącznie przedmioty artystyczne. 

Od dnia 1maja 2020 r. Rodzice i Uczniowie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mogą zapoznać się przewidywanymi ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów.  (pomoc_oceny)

celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, a także w sprawie sposobu ewentualnego podwyższenia oceny przewidywanej, uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo.  

Ostateczne roczne oceny klasyfikacyjne zostaną ustalone do dnia 17 czerwca 2020 r. 

Proszę o śledzenie bieżących informacji na naszej stronie internetowej oraz o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Agnieszka Berest – dyrektor