Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Rekrutacja > Wyniki rekrutacji do szkoły I stopnia

Wyniki rekrutacji do szkoły I stopnia | 21.05.2019, 13:58

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły I stopnia

Zakwalifikowany do szkoły może zostać kandydat, który w wyniku badania przydatności otrzymał minimum 13 punktów. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2019 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły I stopnia

Na podstawie wyników badania przydatności i w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły, spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie do 5 sierpnia 2019 r. zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości lista osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Kandydatom zakwalifikowanym, którzy nie mogą zostać przyjęci na wskazany przez siebie instrument z powodu braku miejsc, może zostać zaproponowany inny kierunek kształcenia.

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.