Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie

INFORMACJA | 6.08.2020, 15:45

Przypominamy kandydatom, że do dnia 13 sierpnia 2020 r. należy złożyć:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – dokument można dostarczyć do sekretariatu w oryginale lub przesłać skan/zdjęcie na adres: [email protected]  (druk do pobrania)
lub
  • informację od rodzica kandydata, wskazującą na przyczynę niedotrzymania terminu – w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zaświadczenie wymagane jest od kandydatów do klas pierwszych oraz do klas wyższych obu typów szkoły (I i II stopnia).

Listy osób przyjętych zostaną opublikowane w dniu 14 sierpnia 2020 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO | 22.06.2020, 16:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

ŚWIADECTWA wydawane będą uczniom przez nauczycieli instrumentu głównego w dniach 26 i 29 czerwca 2020 r. w godzinach i salach określonych w harmonogramie.

UCZNIOWIE KOŃCZĄCY SZKOŁĘ, świadectwo/dyplom ukończenia szkoły odbierają w sali nr 4, w godzinach określonych w harmonogramie. Uczeń powinien mieć ze sobą swój długopis.  Następnie absolwenci mogą przejść do sali, w której przebywa z pozostałymi uczniami nauczyciel instrumentu głównego.

Zamiast tradycyjnych kwiatów, prosimy uczniów i rodziców o przekazanie miłych słów nauczycielom w spotkaniu bezpośrednim lub w sposób zdalny – telefonicznie lub mailowo.

Osoby, które nie będą mogły odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie, będą mogły je odebrać indywidualnie w innym dniu (wakacje lub wrzesień).

Prosimy o dostosowanie się do ustalonego harmonogramu i obowiązujących procedur!

>HARMONOGRAM I ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW<< - aktualizacja

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW | 9.06.2020, 10:58

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w rozporządzeniu MEN dotyczącym czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wprowadzono zmianę dotyczącą możliwości przeprowadzania dla uczniów konsultacji z nauczycielami w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Proszę rodziców o zgłaszanie chęci skorzystania przez ucznia z konsultacji z nauczycielem na adres [email protected]  ze wskazaniem przedmiotu, nazwiska nauczyciela oraz proponowanego terminu przeprowadzenia konsultacji.

Agnieszka Berest - dyrektor

NAUKA ZDALNA DO WAKACJI | 5.06.2020, 13:00

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W dniu 3 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłużające okres ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 28 czerwca 2020 r. Oznacza to, że do wakacji realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole nadal będzie przebiegać z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość.  

Przypominam, że roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów zostaną ustalone przez nauczycieli do dnia 17 czerwca 2020 r. 

W dzienniku elektronicznym można zapoznać się z ocenami bieżącymi oraz przewidywanymi ocenami rocznymi. W sprawach ocen rocznych uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo, a także w sposób dotychczas ustalony z nauczycielem.

11 czerwca przypada święto Bożego Ciała. Zgodnie z ustalonym kalendarzem pracy szkoły, dni 12 i 13 czerwcadniami wolnymi od nauki szkolnej.

Zakończenie zajęć dydaktycznych przypada 26 czerwca. Informacje o sposobie wydawania świadectw uczniom zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Agnieszka Berest - dyrektor

KONTAKT ZE SZKOŁĄ | 4.06.2020, 14:17

Do odwołania prosimy o kontakt ze szkołą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną:

sekretariat - e-mail: [email protected], tel. 505 509 409 w godz. 10-14,

księgowość - e-mail: [email protected], tel. 76 833 27 46 w godz. 9:00-13:00

kontakt e-mail z nauczycielami - nauczyciele

Informacje dla uczniów i rodziców - link do NAUKA ZDALNA

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - link do REKRUTACJA

 

E-dziennik | 3.06.2020, 13:34

Logowanie:

W przypadku problemów z logowaniem do e-dziennika, rodzice mogą kontaktować się z administratorem systemu: [email protected]

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI ZDALNEJ | 18.05.2020, 07:36

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W dniu 15 maja 2020 r. zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące działalność szkół, w tym szkół artystycznych. Najważniejsze dla nas zawarte tam regulacje, to:

1. Okres zdalnej nauki został przedłużony do 7 czerwca 2020 r. Oznacza to, że realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole nadal będzie przebiegać z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość.  

2. W bieżącym roku szkolnym nie będą przeprowadzane egzaminy promocyjne oraz egzaminy końcowe z instrumentu głównego. Oznacza to, że ocena z tego przedmiotu zostanie ustalona przez nauczyciela. 

3. W szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego, takich jak nasza, nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, a także konsultacje dla pozostałych uczniów. Zapisy rozporządzeń MEN w zakresie konsultacji dotyczą przedmiotów ogólnokształcących. Nasza szkoła realizuje wyłącznie przedmioty artystyczne. 

Od dnia 1maja 2020 r. Rodzice i Uczniowie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mogą zapoznać się przewidywanymi ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów.  (pomoc_oceny)

celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, a także w sprawie sposobu ewentualnego podwyższenia oceny przewidywanej, uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo.  

Ostateczne roczne oceny klasyfikacyjne zostaną ustalone do dnia 17 czerwca 2020 r. 

Proszę o śledzenie bieżących informacji na naszej stronie internetowej oraz o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Agnieszka Berest - dyrektor

WAŻNE INFORMACJE | 24.03.2020, 19:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE! 

Całej społeczności Szkoły – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących zaleceń służb sanitarnych i państwowych 

Jednocześnie prosimy o dalszą wyrozumiałość w tej nadzwyczajnej sytuacji i dostosowanie się do warunków nauki i pracy, które dla nas wszystkich stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.  

W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., przekazujemy informacje dotyczące sposobu działania szkoły w tym okresie.

(więcej…)

Informacja | 17.03.2020, 15:30

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Poniżej informacje od nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych, które pomogą uczniom w utrwalaniu wiadomości o muzyce i  samodzielnej pracy nad słuchem muzycznym.

Audycje i literatura muz. (naucz. E.K. Berest)

Kształcenie słuchu (naucz. M. Kamińska)

Kształcenie słuchu, harmonia (naucz. J. Żywina)

Zarówno z nauczycielami instrumentu, jak i nauczycielami teorii można kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poprzez szkolny e-mail: [email protected]

Apeluję o pozostanie uczniów w domu oraz zachowanie zalecanej ostrożności w tej trudnej sytuacji, w jaką wpędził nas koronawirus. Liczę, że nasi uczniowie efektywnie wykorzystają okres zawieszenia zajęć w szkole na systematyczne ćwiczenie oraz samodzielną pracę nad doskonaleniem swoich muzycznych umiejętności.

Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w szkole i wrócimy do normalnego funkcjonowania. Proszę o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA!

Agnieszka Berest - dyrektor Szkoły

WAŻNY KOMUNIKAT | 11.03.2020, 13:36

UWAGA! RODZICE I UCZNIOWIE!!!

Informuję, że w okresie od 12 do 25 marca 2020 r. wszystkie zajęcia zostają zawieszone.

Szkoła w tym okresie będzie niedostępna dla uczniów.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

Agnieszka Berest - dyrektor Szkoły

  komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informacja | 28.04.2018, 12:18

cea_03_cmyk_jpg W okresie lipiec-grudzień 2017 r. przeprowadzono termomodernizację i remont budynku szkoły informacja o projekcie

Nowe instrumenty | 12.12.2016, 09:32

mkidn_01_cmykW ramach realizacji zadania: "Poprawa warunków kształcenia artystycznego w Głogowie" zakupione zostały do szkoły nowe instrumenty wraz z akcesoriami: profesjonalny fortepian, dwa pianina cyfrowe, a także instrumenty dostosowane dla małych dzieci: akordeon, dwa flety i saksofon altowy. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • 20170105_112702  20170105_112416  20170105_121818 20170105_11361220170105_141803 20170105_113244
  • (fot. M. Stroński)

Dofinansowanie z Ministerstwa | 11.07.2016, 10:47

mkidn_01_cmyk Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie otrzymała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia artystycznego w Głogowie". Zakupione zostaną nowe instrumenty muzyczne, które poprawią warunki nauki w szkole.